กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


BANTUM SCHOOL

 

More...
BANTUM SCHOOL

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
Breaking News
  Latest News

 
Social Network

https://web.facebook.com/Banthum.School

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      41 คน

สถิติเดือนนี้:   877 คน

สถิติปีนี้:        6481 คน

สถิติทั้งหมด: 37949 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายสันติ มุ่งหมาย

นายสันติ    มุ่งหมาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0810594548

นางจิตรจา ศรีน้อย

นางจิตรจา ศรีน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ หนองแก

นายสุพจน์ หนองแก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์ศรี วิจิตรจันทร์

นางจันทร์ศรี วิจิตรจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายไชยวัฒน์ เยาวะพันธ์

นายไชยวัฒน์ เยาวะพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอภิญญาณี เบ้าดี

นางอภิญญาณี เบ้าดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสตพร วรสินธุ์

นางสตพร  วรสินธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริยันต์ ศิริคุณ

นายสุริยันต์ ศิริคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์

นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำพู งอสอน

นางคำพู  nงอสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ รัตตศิริ

นางเครือวัลย์ รัตตศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำพู งอสอน

นางจามรี   สุวรรณราช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชราพร ศิริพันธ์บุญ

นางพัชราพร ศิริพันธ์บุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศน์ยา เมืองสนธิ์

นางทัศน์ยา เมืองสนธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา เหลือแก้ว

นางสาวอภิญญา เหลือแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัลลภา หมื่นมา

นางวัลลภา   หมื่นมา

ครูชำนาญการ

นางคำหล้า รักษ์ขันแสง

นางคำหล้า รักษ์ขันแสง

ครูชำนาญการ

นางสาวพรรณกาญจน์ บุญมา

นางสาวพรรณกาญจน์    บุญมา

ครู คศ.1

นางศุภลักษณ์ ไชยสาร

นางศุภลักษณ์   ไชยสาร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรภัทร์ จักรสาร

นางสาวจิรภัทร์  จักรสาร

ครู คศ.1

นางกรองทิพย์ คำเครื่อง

นางกรองทิพย์    คำเครื่อง

ครู คศ.1

นางสาวพนิดา แสนเหลา

นางสาวพนิดา   แสนเหลา

ครูผู้ช่วย

นางสาวฟารดา วิเชียรศรี

นางสาวฟารดา   วิเชียรศรี

ครูผู้ช่วย

นางพัชรนุช บัวพัฒน์

นางพัชรนุช   บัวพัฒน์

ครูผู้ช่วย

นายสิวะจิร์ กิติศรีวรพันธ์

นายสิวะจิร์  กิติศรีวรพันธ์

ครูผู้ช่วย

พชรมน ประสานศรี

นางสาวพชรมน   ประสานศรี

ครู คศ.1

นางสาวแพรเงิน พื้นนวล

นางสาวแพรเงิน พื้นนวล

ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร สุนทรสนิท

นางสาวประภัสสร สุนทรสนิท

ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร มังกร

นางสาวประภัสสร  มังกร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...